ויזת סטודנט לארה"ב

ויזת סטודנט לארה"ב

כל אזרח ישראלי (בעל אזרחות ישראלית בלבד) שרוצה להיכנס לארצות הברית צריך להוציא ויזה. ישנם סוגים שונים של ויזות ובהן ויזת מבקרים, ויזת עבודה וויזת סטודנט. סטודנט אשר מעוניין ללמוד בארה"ב יצטרך להוציא שתי ויזות; ויזת סטודנט וויזת מבקר.

סוגי ויזת סטודנט

הויזות של הסטודנטים נחלקות לויזת F ו- M. ויזת F מיועדת לסטודנטים הלומדים באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה או לחילופי לאלו המיועדים לתוכנית חילופי סטודנטים. ויזת M היא ויזה ללימודים לא אקדמאים.

דרישות להוצאת ויזת סטודנט

ארה"ב מאפשרת לסטודנטים לקבל ויזת סטודנט במידה והם עומדים בקריטריונים שהוגדרו על ידה מראש. הקריטריונים נועדו להציג הוכחה כי אין בכוונת המועמד להתגורר בארה"ב אלא רק ללמוד בה. על מנת להוכיח שהמועמד מגיע לצורך לימודים בלבד יהיה עליו להוכיח כי יש לו אנגלית מספיק טובה כדי ללמוד בארה"ב וכי יש לו את האמצעים לממן את לימודיו. כמובן, מועמדים אשר מקום הלימודים מציע להם ליווי ולימוד אנגלית או שמקום הלימודים מציע להם מלגה, יציגו את הנתונים הללו לצורך הוכחה המציגה את יכולתם לעמוד בדרישות הלימוד. ויזת סטודנט לארה"ב

מפגש עם השגרירות

מועמדים אשר מעוניינים להוציא ויזת סטודנט לארה"ב יצטרכו להגיש בקשה מסודרת ולמלא את כל הטפסים הנדרשים. לאחר שהטפסים מולאו יוזמנו המועמדים לראיון בשגרירות ארה"ב.

לראיון יש להגיע עם טופס הבקשה לויזה, תצלום אישי, דרכון בתוקף לפחות שישה חודשים מעבר לזמן השהות בארה"ב, קבלה על תשלום אגרת הויזה (MRV) וקבלה על תשלום אגרת SEVIS. נוסף למסמכים אלו מתבקשים המועמדים להצטייד בטופס 20-I. טופס זה הוא האישור של מוסד הלימודים לכך שהתקבלתם ללימודים ועליו להיות חתום בשתי חתימות, שלכם ושל מוסד הלימודים.

במעמד הראיון על המועמד להציג יכולות כלכליות המעידות על כך שבאפשרותו לממן את הוצאות שכר הלימוד והמחייה לפחות למשך שנת הלימודים הראשונה. הוכחה יכולה להיות תדפיסי בנק, הצהרות למס הכנסה, אישור אחד או לחילופין אם קיבל המועמד אישור למלגה עליו להציג את האישור.

מהן הזכויות של מי שמחזיק בויזת סטודנט

ויזת סטודנט לארה"ב מאפשרת לסטודנט להיכנס לגבולותיה וללמוד במוסד הלימודים שהציג אותו. בעלי ויזה מסוג M יהיו רשאים לעבוד במידה והעבודה היא חלק בלתי נפרד מהלימודים ובתנאי שקיבלו אישור עבודה מראש (אישור שניתן על ידי שירותי האזרוח וההגירה). בעלי ויזה מסוג F יוכלו לקבל במקרים מסוימים אשרת עבודה בתוך גבולות הקמפוס.

בעלי ויזת סטודנט יכולים כמובן לטייל בארה"ב ובעלי ויזה מסוג F רשאים להישאר בארה"ב עד 60 יום לאחר תום לימודיהם או סיום תקופת ההתמחות. סטודנטים רשאים להישאר בגבולות ארה"ב כל עוד הלימודים מתקיימים, גם במידה ותוקף הויזה שלהם פג.

עלי ויזה מסוג M יוכלו להישאר בארה"ב למשך השלמת מסלול הלימודים ובהתאם לכתוב בטופס שהגישו. הסטודנטים יוכלו להישאר בגבולות המדינה עד 30 יום לאחר תום מסלול הלימודים.

ויזת סטודנט אינה מאפשרת לסטודנטים לעבוד מבלי שקיבלו אישור לכך מהגורמים המוסמכים.